“Het ontbreekt Zuid-Holland aan innovatiekracht”

Volgens de meest recente berekeningen van het CBS (over de periode 2010-2013) is het BBP per inwoner van Zuid-Holland gedaald, zodanig dat het in 2013 onder het landelijke gemiddelde is komen te liggen. Waarom is dat juist in Zuid-Holland gedaald? Rico Luman (econoom bij ING) geeft antwoord. 

 

Het BBP is het Bruto Binnenlands Product. Dit correleert met het Bruto Regionaal Product; als het BRP wordt uitgedrukt per hoofd van de bevolking geeft dat een idee van de economische ontwikkelingen in een regio, de welvaartssituatie, welteverstaan. En dat is het BBP. Het geeft eigenlijk de ontwikkeling weer van de toegevoegde waarde die wordt gevormd binnen een gebied.

 

En hoe belangrijk is het BBP als indicator van het economische welzijn van een gebied?

Je kan op verschillende manieren aankijken tegen het BBP; als de economie groeit wil dat nog niet betekenen dat iedereen daarvan profiteert. Dat is altijd het lastige. Als je geen baan hebt, bijvoorbeeld, dan kan je niet profiteren van de economische groei binnen een gebied. Er moet dan bijvoorbeeld gekeken worden naar de ontwikkelingen in koopkracht, dus op individuele consumentenbasis. Als je wilt kijken naar wat er wordt geproduceerd in een regio – dus naar hoe groot de economie is – dan wordt het BBP altijd als standaard genomen. We hebben eigenlijk geen alternatief. Sommige mensen zeggen dat je, als je het over welzijn hebt, meer naar geluk moet kijken. Daar is echter geen kwantitatieve maatstaf voor beschikbaar. Het BBP is nog steeds de meest gangbare indicator om de economische ontwikkelingen te peilen; dit is ook waar de landelijke én regionale politiek vanuit gaat en waar het CPB haar prognoses op baseert.

 

Wat is de huidige situatie in Zuid-Holland?

Een jaar geleden stond de economie er een stuk minder goed voor dan nu. We hebben toch wel een jaar van verbetering achter de rug. Als je over Zuid-Holland praat is het wel zaak om bepaalde gebieden te onderscheiden: het onderscheid in grote steden, bijvoorbeeld. In tegenstelling tot wat men vaak denkt is Den Haag meer nationaal gericht (denk aan overheidsgerelateerde dienstverlening) ten opzichte van Rotterdam die meer afhankelijk is van de internationale handel. Daarbij speelt de haven bijvoorbeeld een grote rol. Logischerwijs ontwikkelt de economie zich in deze gebieden anders ten opzichte  van elkaar. Als men naar het grotere geheel kijkt kan echter wel gezegd worden dat Zuid-Holland een pad van herstel heeft ingeslagen.

 

Waar zou de provincie Zuid-Holland op moeten inzetten om de regionale economie verder te bevorderen?

Er is onderzoek gedaan naar de maat van innovatie in de regionale economie van Zuid-Holland en dat vergeleken met de andere provincies. Zuid-Holland komt er dan niet zo goed vanaf. De innovatiekracht van Zuid-Holland blijft relatief achter bij andere provincies. In de academische wereld zijn er wel initiatieven, bijvoorbeeld de samenwerking van Delft, Leiden en Rotterdam met de Medical Delta. Verder is er eigenlijk te weinig ondernemerschap. Deels ligt dit aan de bestaande bedrijvigheid; deels kan het komen, en dat is inderdaad ook te signaleren, dat er bij jongeren niet veel animo is om dingen op te zetten, om een bedrijf op te starten. Dit heeft voor een groot deel te maken met niet weten hoe het aan te pakken. Om dit van de grond te krijgen zou de overheid meer kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door ondernemerschap meer in het onderwijs te integreren.

“Het ontbreekt Zuid-Holland aan innovatiekracht”
Ali Şahin