Terugblik 2011-2015: zijn er inderdaad minder ambtenaren?

Binnenkort mogen we weer gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Maar wat is er eigenlijk geworden van de beloftes die vier jaar geleden werden gedaan?

 

De VVD werd in de laatste verkiezingen de grootste partij. Een belangrijk speerpunt voor de VVD was het verminderen van het aantal ambtenaren. De ambitie was om het aantal ambtenaren zelfs met een kwart te verlagen. Dat kwart, dat is gehaald. Waren er in 2011 nog ongeveer 2100 provincieambtenaren in de provincie Zuid-Holland, nu zijn dat er ongeveer 1500. Maar waar zijn al die ambtenaren gebleven en is dat dankzij het beleid van de provincie geweest?

 

Het grootste aantal ambtenaren is volgens VVD-fractieleider Floor Vermeulen verdwenen met het oprichten van de RUD’s. RUD staat voor regionale uitvoeringsdienst. De taak van de regionale uitvoeringsdiensten is milieutoezicht en het adviseren van bedrijven en burgers in hun regio over milieuzaken en de wet- en regelgeving op dit gebied. Hiervoor werd dit afzonderlijk door de gemeente en de provincie gedaan. Nu gebeurt dit dus door een aparte dienst waar provincie en gemeente opdrachtgever van zijn, maar geen directe werkgever meer van zijn. Deze regionale uitvoeringsdiensten zijn in het hele land ingevoerd en waren dan ook geen direct resultaat van provinciaal beleid maar van landelijk beleid.

 

De volgende belangrijke reden waarom er nu en ook in de toekomst minder provincieambtenaren zijn is de verplaatsing van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. Wederom vindt deze verplaatsing niet plaats dankzij de provincie, maar dankzij het huidige kabinet. Is er dan een oorzaak te vinden waardoor er minder provincieambtenaren zijn, dat wel direct gevolg is van provinciaal beleid? Volgens fractievoorzitter Floor Vermeulen wel. De provincie heeft namelijk afgelopen vier jaar een stuk minder subsidies verstrekt. Floor Vermeulen vermoedt dat hierdoor er ook een aantal mensen die verantwoordelijk waren voor subsidieverstrekking hun baan hebben verloren. Al was dat geen enorm groot aantal mensen.

 

Conclusie, de belofte voor fors minder provincieambtenaren is waargemaakt. Dit was de VVD Zuid-Holland alleen nooit gelukt zonder landelijk beleid, dat taken bij de provincie weghaalde.

Terugblik 2011-2015: zijn er inderdaad minder ambtenaren?
Shannon Bakker