“Provincie mag zich meer laten zien”

4953786392_0d885497ee_z

Foto: Frans de Wit- Groene Hart

 

De provincie zou actiever beleid moeten voeren als het gaat om de bescherming van de ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart, dat stelt Rudi van Venetië van Staatsbosbeheer.

 

“Onder het kabinet Rutte I verloor het Groene Hart haar beschermde status als Nationaal Landschap. Met het oog op ontwikkeling van het gebied werden regels voor onder meer woningbouw versoepeld. Er valt wat voor het idee te zeggen om ruimte te scheppen voor ingrijpen in de open ruimte, omdat daarmee regie blijft op die ontwikkeling.  Maar dan moet de provincie daar wel actief mee bezig zijn, en dat gebeurt te weinig.

 

Neem de plannen om een weg aan te leggen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dat is een mogelijke stressfactor voor de natuurwaarden, indien deze weg door het Zaanse rietveld , een natuurgebied van Staatsbosbeheer met de status van Ecologische Hoofdstructuur wordt aangelegd. Als deze weg er komt, heeft dat een negatief effect op de vogelstand. Of het verliezen van de beschermde status nu werkelijk effecten heeft gehad op de staat van het Groene Hart durf ik echter niet te zeggen. Ook met het stempel Nationaal Landschap werden er al ingrepen in het landschap gedaan.

 

Ik begrijp dat de provincie veel vanuit politieke overwegingen besluiten neemt. We worden als Staatsbosbeheer wel gehoord maar zijn lang niet altijd blij met de keuzes die worden gemaakt. Om die reden had ik liever gezien dat de provincie de beschermingsfiguur Nationaal Landschap van het Rijk had overgenomen.

“Provincie mag zich meer laten zien”
Björn Beerthuizen