Campagne voeren: wat wel en niet is toegestaan

Het lijkt zo makkelijk: je ontwerpt de perfecte verkiezingsposter, print het in groot formaat uit, zoekt een strategische plek uit en hangt het op. Maar helaas, de werkelijkheid is anders. Aan campagne voeren zijn verschillende regels en verplichtingen verbonden.


Verkiezingsposters
Het is niet nodig een vergunning aan te vragen voor het plakken van een verkiezingsposter. Het wordt namelijk niet als reclame, maar als vrijheid van meningsuiting gezien. Toch betekent dit niet dat iedereen zomaar in het wild posters mag gaan plakken. Er moet altijd rekening worden gehouden met de voorschriften van de gemeente. Zo moet de desbetreffende verkiezingsposter ten eerste op tijd worden aangeleverd: in fysieke vorm of pdf-bestand. Bovendien bepaalt de gemeente wat de grootte en de locaties van de posters. Het is niet toegestaan een poster over een andere te plakken. Ook mag de poster niet hangen op een plek die verkeershinder met zich meebrengt.


Geluidswagens
Het rijden met een geluidswagen is toegestaan mits er sprake is van ontheffing van het college van burgemeester en wethouders. Ook is het in verband met geluidsoverlast niet geoorloofd ’s avonds laat te rijden.


Kraampjes
Voor het gebruik van een kraampje is een vergunning nodig. Ook dit wordt bepaald met het oog op overlast en de verkeersveiligheid. Een vergunning aanvragen kan bij de gemeente.


Flyeren
Voor flyeren is geen vergunning nodig. Wel is het in sommige gemeentes niet toegestaan te flyeren in de weekenden.


Het stembureau
In de Kieswet is bepaald dat het is toegestaan campagne te voeren in de omgeving van het stembureau, zolang dit niet in het stembureau zelf wordt gedaan. Dit staat vermeld in Artikel J.36: ‘In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.’ Kiezers moeten de gelegenheid krijgen om ongestoord te stemmen.

Campagne voeren: wat wel en niet is toegestaan
Iris te Voert