Drie keer kijken scheelt Zuid-Holland lijken
Bron: Alphensnieuwsblad.nl

TotallyTraffic heeft acht nieuwe ambassadeurs aangesteld. Het jaarlijks terugkerend programma voor scholen uit het voortgezet onderwijs in onder andere Zuid-Holland richt zich sinds 2009 op het vergroten van de verkeersveiligheid. De nieuwe ambassadeurs zijn hard nodig, omdat veel wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen niet zijn teruggekeerd.

 

Belangrijk natuurlijk, omdat jongeren in deze leeftijdsgroep relatief vaak slachtoffer worden van verkeersongevallen. Uit cijfers blijkt dat dit onder deze groep jongeren nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is.

 

De nieuwe ambassadeurs zullen zich de komende jaren zowel gezamenlijk als individueel inzetten om ervoor te zorgen dat meer scholen zich aansluiten bij het TotallyTraffic programma. Op dit moment doen eenderde van de scholen in de provincie mee. De nieuwe ambassadeurs waren al aanwezig bij de start van de campagne “Bob in de sportkantine”. Ook lanceren zij de  verkeersveiligheidscampagne “Aandacht op de weg”.

 

Verkeersveiligheid is voor bijna alle partijen die zich verkiesbaar stellen voor de Provinciale Staten een belangrijk aandachtspunt. De combinatie van het verbreden van de fietspaden en het uitvoeren van het TotallyTraffic programma zal in de provincie Zuid-Holland moeten leiden tot een vermindering van verkeersongevallen onder jongeren.

Drie keer kijken scheelt Zuid-Holland lijken
Roy Schutte