2015: het jaar van de ruimte

Het jaar van de ruimte is van start gegaan. Deze week kwamen provinciale adviseurs bijeen om te bespreken wat het jaar van de ruimte zou kunnen betekenen voor de provincie. Abe Veenstra, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Zuid-Holland, schoof hier ook bij aan.

 

“Het Rijk houdt zich eigenlijk steeds minder bezig met de ruimtelijke kwaliteit van Nederland, dus op dit gebied ligt een belangrijke taak bij de provincie” zegt Veenstra. Hoofdthema’s die ter sprake kwamen bij de bijeenkomst waren onder andere klimaatverandering, energieopgaven en herbestemmingsplannen. Maar thema’s zoals klimaatverandering en energieopgaven zijn lastig om op provinciaal niveau aan te pakken, aldus Veenstra.

 

Het jaar van de ruimte organiseert een debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Er zullen in de loop van het jaar bijeenkomsten worden georganiseerd om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te bespreken. Plannen voor de ruimtelijke kwaliteit op provinciaal niveau zijn nog pril en er liggen nog geen concrete plannen. Volgens Veenstra zal er hoogstwaarschijnlijk wel een dag van de ruimtelijke kwaliteit worden georganiseerd dit jaar, maar hoe deze eruit gaat zien is tot nu toe nog onduidelijk.

2015: het jaar van de ruimte
Genice Braamse